Consultanta in accesarea finantarilor nerambursabile

Oferim consultanta de specialitate in identificarea surselor de finantare nerambursabila – de la bugetul de stat sau de la Uniunea Europeana – adecvate ideilor dumneavoastra de afaceri, asistenta in elaborarea si implementarea proiectelor, precum si indrumari in ceea ce priveste managementul relatiei cu organismul de finantare.

Business planning

Realizam planuri de afaceri si oferim consultanta cu privire la planificarea operationala a activitatii atat pentru start-up-uri, cat si pentru dezvoltarea companiilor existente. De asemenea, prin intermediul retelei noastre de colaboratori, putem oferi asistenta in vederea identificarii si atragerii unor surse private de finantare pentru companii.

Studii de fezabilitate

Efectuam studii de fezabilitate in cazul proiectelor de investitii pentru diversi beneficiari, necesare pentru a stabili oportunitatea investitiilor, coordonatele de desfasurare si planificarea activitatilor, impactul generat asupra mediului in care activeaza beneficiarul, precum si pentru a justifica atragerea de fonduri pentru finantarea acestor activitati.

Bugetare si proiectii financiare

Echipa si reteaua noastra de colaboratori are un nivel inalt de expertiza in domeniul economico-financiar. In acest sens, oferim consultanta specializata in vederea planificarii bugetare pentru companii, precum si a realizarii proiectiilor financiare in cadrul proiectelor de investitii, pe diverse orizonturi de timp.